குறைந்த விலையிலும் , மிக இலகுவாகவும் விமான டிக்கட்டுகளை இணையத்தளம் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள ஒரே தளம்..
இம்மாதத்திற்கான கொழும்பிலிருந்து மலேஷியா வரையிலான மிகக்குறைந்த பயணசீட்டு விலை Rs22000 - Rs23000 மட்டுமே ...
Colombo To Malaysia Cheapest Price Rs 22000 - Rs 23000 Only For This Month.

Contact : info@flytamil.com

Comments