கொழும்பிலிருந்து சென்னை வரை


செப்டம்பர் மாதத்திற்கான கொழும்பிலிருந்து
சென்னை வரை , சென்னையிருந்து  கொழும்பு வரையிலான  மிகக்குறைந்த பயணசீட்டு விலை ரூபா 21000 முதல் 24000 வரை ஆகும்.

இப்பொழுதே ஆசனப்பதிவை ஆரம்பித்து  கொள்ளுங்கள்.

தொடர்புகளுக்கு : info@flytamil.com

Colombo to Chennai and Chennai to Colombo Up & Down Tickets Cheapest  Price Now Rs 21000 - Rs24000 only For This Month.

Contact : info@flytamil.comComments