தீபாவளி விலைக்கழிவு மலேசியாவிலிருந்து கொழும்பு..


தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறந்த விலைக்கழிவுகளை எமது வலைத்தளத்தில் இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
மலேசியாவிலிருந்து கொழும்பு வரையிலான மிகக்குறைந்த கட்டணம் Rs 5000 - Rs 7000
 [RM 140 - RM 200]  

இப்பொழுதே ஆசனப்பதிவை ஆரம்பித்து  கொள்ளுங்கள்.

தொடர்புகளுக்கு : 
info@flytamil.com

DIWALI PROMOTIONS
Malaysia To Colombo Oneway Ticket cheapest price Rs 5000 - Rs 7000 [RM140 - RM200] only

Contact : info@flytamil.comDX

Comments