தீபாவளி விலைக்கழிவு மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூர்..


தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறந்த விலைக்கழிவுகளை எமது வலைத்தளத்தில் இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

மலேசியாவிலிருந்து சிங்கப்பூர்  வரையிலான மிகக்குறைந்த கட்டணம் RM70 - RM90
..
இப்பொழுதே ஆசனப்பதிவை ஆரம்பித்து  கொள்ளுங்கள்.

தொடர்புகளுக்கு : 
info@flytamil.com

DIWALI PROMOTIONS
Malaysia To Singapore Oneway Ticket cheapest price RM70 - RM90 only

Contact : info@flytamil.com


Comments